Quyền riêng tư & Bảo vệ Dữ liệu Boxlink

NGÀY CÓ HIỆU LỰC: 01/09/2021

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn Boxlink !
Tại Boxlink, chúng tôi muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể để đảm bảo rằng bạn tận hưởng dịch vụ của chúng tôi hôm nay, ngày mai và trong tương lai. Để thực hiện điều này, chúng tôi thu thập thông tin để hiểu cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt và được cá nhân hóa đó dành riêng cho bạn. Điều đó nói lên rằng, quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, và sẽ luôn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn - cũng như phác thảo các biện pháp kiểm soát và lựa chọn mà bạn có về thời điểm và cách thức bạn chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình.
Đó là mục tiêu của chúng tôi và Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) sẽ giải thích chính xác ý của chúng tôi chi tiết hơn bên dưới.
 

2. Về Chính sách này

Chính sách này đưa ra các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ dữ liệu cá nhân của bạn với Boxlink và các công ty con. Chính sách áp dụng cho tất cả các Dịch vụ và ứng dụng của Boxlink và mọi dịch vụ liên quan (được gọi là ‘Dịch vụ Boxlink’). Các điều khoản điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ Boxlink được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của chúng tôi (“Điều khoản và Điều kiện Sử dụng”).
Đôi khi, chúng tôi có thể phát triển mới hoặc cung cấp các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn đến bất kỳ thay đổi nào đối với cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin và các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi chúng tôi giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này, chúng sẽ phải tuân theo Chính sách này.
Mục đích của Chính sách này là:
 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do tại sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu đó và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai;
 1. Giải thích cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để mang lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi bạn sử dụng Dịch vụ Boxlink; và
 1. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về bạn và cách chúng tôi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu các cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi đối với bạn. Để làm rõ thêm về các điều khoản được sử dụng trong Chính sách này, vui lòng truy cập Trung tâm Bảo mật của chúng tôi trên boxlink.asia. Để biết thông tin về cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng xem phần 'Cách liên hệ với chúng tôi'.
 

3. Quyền của bạn và sở thích của bạn: Cho bạn lựa chọn và kiểm soát

Boxlink luôn tin tưởng vào quyền riêng tư và quyền của bạn để biết dấu chân kỹ thuật số của bạn và chúng tôi rất tự hào về việc minh bạch về điều đó. Theo đó, chúng tôi đã triển khai tính minh bạch và kiểm soát truy cập trong Cổng thông tin quyền riêng tư của mình để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có sẵn và ngoại trừ bị giới hạn theo luật hiện hành, các quyền dành cho cá nhân là:
 • Quyền Truy cập - quyền được thông báo và yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;
 • Quyền chỉnh sửa - quyền yêu cầu chúng tôi sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;
 • Quyền Xóa - quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền Hạn chế - quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng xử lý tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền có thể di chuyển dữ liệu - quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó để sử dụng trong dịch vụ của bên khác; và
Để cho phép bạn thực hiện các quyền này một cách dễ dàng và ghi lại các tùy chọn của bạn liên quan đến cách Boxlink sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các cài đặt sau thông qua:
 • Cài đặt Quyền riêng tư - cho phép bạn kiểm soát các danh mục thu thập dữ liệu khác nhau; và
 • Biểu mẫu Yêu cầu Chủ đề Dữ liệu (DSR) - cho phép bạn dễ dàng truy cập vào bản sao dữ liệu của mình hoặc thực hiện quyền chỉnh sửa, hạn chế, xóa và hoặc chuyển dữ liệu của bạn sang một dịch vụ khác.
Cài đặt Quyền riêng tư cho phép bạn kiểm soát cách Boxlink xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi gửi cho bạn các tin nhắn điện tử dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc theo cách khác được luật hiện hành cho phép, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó hoặc tuyên bố phản đối (“chọn không tham gia”) bất cứ lúc nào miễn phí. Các tin nhắn tiếp thị điện tử mà bạn có thể nhận được từ Boxlink (ví dụ: những tin nhắn được gửi qua email) cũng sẽ bao gồm cơ chế chọn không tham gia trong chính tin nhắn (ví dụ: liên kết hủy đăng ký trong email chúng tôi gửi cho bạn).
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư, quyền của bạn hoặc cách thực hiện chúng, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được trình bày trong phần ‘Liên hệ với chúng tôi’. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi xác minh danh tính của bạn nếu được yêu cầu.
 

4. Làm thế nào để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:
 • Thông qua việc sử dụng Dịch vụ Boxlink - khi bạn sử dụng Dịch vụ Boxlink, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ Boxlink, chẳng hạn như những chiến dịch bạn đã truy cập.
 • Khi bạn đã đăng ký Dịch vụ Boxlink, chúng tôi sẽ thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định để bạn có thể sử dụng Dịch vụ Boxlink.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các tính năng / chức năng bổ sung - đôi khi, bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bổ sung hoặc cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung, ví dụ: để cung cấp cho bạn nhiều tính năng hoặc chức năng hơn.
Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh và tổng hợp cho các mục đích bao gồm kiểm tra hệ thống phân tích tổng hợp của chúng tôi, nghiên cứu, phân tích dữ liệu, tạo các mô hình tiếp thị và quảng bá, cải thiện Dịch vụ Boxlink cũng như phát triển các tính năng và chức năng mới trong Dịch vụ Boxlink.
 

5. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào từ bạn và tại sao?

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch vụ Boxlink, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi đã trình bày trong các bảng bên dưới lý do tại sao chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, cơ sở pháp lý liên quan mà chúng tôi dựa vào để cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp.